Witamy!

Jeśli byli Państwo uczestnikiem zdarzenia (osobą kierującą pojazdem, pasażerem, pieszym itd.), lub ktoś z Państwa bliskich doznał obrażeń ciała, bądź poniósł śmierć w wyniku wypadku, zapraszamy do współpracy.

W ramach oferowanych usług, zapewniamy Państwu profesjonalną pomoc w dochodzeniu należnych świadczeń odszkodowawczych od Towarzystw Ubezpieczeniowych. Kilkunastoletnie doświadczenie likwidacyjne zapewnia Państwu wysoki poziom realizowanych zleceń.

Firma zajmuje się szkodami komunikacyjnymi (AC i OC), osobowymi (w ramach odpowiedzialności cywilnej oraz następstw NW) i majątkowymi. Zarówno kompletną obsługą (od zgłoszenia szkody do ostatecznej decyzji ubezpieczyciela), jak i szkodami już zgłoszonymi.

Zakres wykonywanych czynności obejmuje między innymi:

Firma zajmuje się:

Szkody w mieniu (komunikacyjne i majątkowe):
Szkody na osobie:

Obsługujemy kompletne zlecenia (od zgłoszenia szkody do ostatecznej decyzji ubezpieczyciela) oraz szkody już zgłoszone.

Zachęcamy również do konsultacji w przypadku otrzymania wezwania regresowego od Towarzystw Ubezpieczeniowych, lub Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zanim dokonają Państwo płatności, proponujemy konsultację określającą zasadność i wysokość wystąpienia regresowego.